Productes

GS

Generador d'aire calent amb tres passos de fum. Cos del generador i tubs d'acer. Superfícies exposades a altes temperatures en acer inoxidable. Porta aïllant per a la inspecció i el manteniment de la caldera. Cremador de ferro colat dotat d'un vis sens fi mecànic. Tremuja per a la càrrega del combustible. Regulació del combustible a través del servomotor. Sistema d'aire primari i secundari. Plènum amb aletes de difusió per a la connexió a un tub d'aire. Ventilador centrífug per a la difusió d'aire calent.

  Característiques GS / kw 40-80
  Característiques GS / kw 130-230


GSA

Generador d’aire calent amb tres passos de fum. Cos del generador i tubs d’acer. Superfícies exposades a altes temperatures en acer inoxidable. Porta aïllant per a la inspecció i el manteniment de la caldera. Cremador de ferro colat dotat d’un vis sens fi mecànic. Tremuja cilíndrica per a la càrrega del combustible dotada d’una pala amb removedor mecànic. Regulació del combustible a través del servomotor. Sistema d’aire primari i secundari. Plènum amb aletes de difusió per a la connexió a un tub d’aire. Ventilador centrífug per a la difusió d’aire calent. Vàlvula hídrica antiincendis dins de la tremuja. Quadre de comandaments electromecànic.

  Característiques GSA / kw 40-80
  Característiques GSA / kw 130-230