Productes

CS

Calderes tipus "Marina" amb tres passos de fums per a la producció d’aigua calenta per al seu ús en calefacció. Cos de la caldera d’acer equipat amb bescanviador de tubs a la part superior. Porta aïllant per a la inspecció i el manteniment de la caldera. Cremador de ferro colat dotat d’un vis sens fi mecànic. Quadre de comandaments. Tremuja per a la càrrega del combustible. Regulació del combustible a través de l’inversor. Sistema d’aire primari i secundari.

  Característiques CS / kw 30-100
  Característiques CS / kw 130-2000


CSA

Calderes tipus "Marina" amb tres passos de fums per a la producció d’aigua calenta per al seu ús en calefacció. Cos de la caldera d’acer equipat amb bescanviador de tubs a la part superior. Porta aïllant per a la inspecció i el manteniment de la caldera. Cremador de ferro colat dotat d’un vis sens fi mecànic. Quadre de comandaments. Tremuja cilíndrica per a la càrrega del combustible dotada d’una pala amb removedor mecànic. Regulació del combustible a través del servomotor. Sistema d’aire primari i secundari. Vàlvula hídrica antiincendis dins de la tremuja.

  Característiques CSA / kw 30-100
  Característiques CSA / kw 130-2000


CSA GM

Bancada amb cremador mecànic amb graella mòbil dotada de barres de ferro colat resistents a altes temperatures. El sistema d’alimentació amb graella mòbil permet l’ús de combustibles sòlids com estelles, restes de llenya, etc. que tenen un alt nivell d’humitat i un gruix de fins a 15mm. El moviment horitzontal de la graella evita la formació de crostes sòlides. La graella, d’àmplia superfície, està dotada d’un mecanisme mòbil, un quadre elèctric per a la gestió del maneig, uns ventiladors d’aire comburent primari de la graella superior equipats de comportes per a la regulació de l’aire i un ventilador d’aire secundari per a la graella inferior. La graella mòbil està situada dins de la bancada del cremador d’acer, completament revestida amb panells refractaris a l'interior de la cambra de combustió, pintada i aïllada a la part exterior. El cremador està equipat d’un extractor de cendres compost d’un vis sens fi d’extracció, un servomotor per accionar el vis sens fi i el contenidor de recollida de cendres.

  Característiques CSA GM / kw 30-2000


CSI  /  CSI Compact

Calderes tipus "Marina" per a la producció d’aigua calenta per al seu ús en calefacció. Cos de la caldera d’acer equipat amb bescanviador de tubs a la part superior. Porta aïllant per a la inspecció i el manteniment de la caldera. Cremador de ferro colat dotat d’un vis sens fi mecànic. Quadre de comandaments. Tremuja per a la càrrega del combustible a través de l’inversor. Sistema d’aire primari i secundari.

  Característiques CSI / kw 20-100
  Característiques CSI Compact / kw 20-40


CLP

Caldera amb doble cambra de combustió i passos de fum comú. Portes aïllades per a la inspecció i neteja. Bescanviador per a la dissipació de calor gestionada per una vàlvula termostàtica (antiretorn de flama).

  Característiques CLP / kw 30-80


CSL

Calderes amb tres passos de fums per a la producció d'aigua calenta per al seu ús en calefacció. Cos de caldera en acer equipat amb bescanviador de tubs a la part superior. Porta aïllant per a la inspecció i el manteniment de la caldera. Base de ferro colat. Quadre de comandaments. Ventilador per l'aire comburent.

  Característiques CSL / kw 30-100
  Característiques CSL / kw 130-950